marketing jeraby 8 35 webMoje činnost vždy směřuje k zefektivnění práce, udržení stávajících a získání nových zákazníků a trhů.
A tím k udržení a rozšíření Vašeho podílu na trhu a zvýšení efektivity a prosperity Vaší činnosti a podnikání.

Marketing je proces zaměřený na uspokojení potřeb zákazníka, za pomoci různých nástrojů, postupů a forem.

PoskytujI služby online marketingu, tak i klasického marketingu (offline marketingu - mystery shoping, akviziční činnost, průzkumy trhu, tištěné materiály, grafické manuály a další). Doporučuji svým zákazníkům, spojení obou forem marketingu - online i off line, ale poskytuji i marketingové služby bez internetu a je to vždy na požadavcích klienta.

Interní marketing – jeho cílem je, aby zaměstnanci úspěšně a efektivně spolupracovali se zákazníky.
Externí marketing – je zaměřený na všechny mimo firmu – stávající i potencionální zákazníky.

Nabízím
Definování a zavedení marketingových nástrojů a postupů, nutných pro Vaši činnost
Optimalizaci, změny či rozšíření stávajících marketingových procesů a postupů
Návrh i komplexní řešení marketingových plánů, strategií, kampaní a procesů,
vč. jejich realizace, implementace a vyhodnocení
 
Součástí marketingových služeb jsou např. i tyto aktivity:
Péče o zákazníky, akviziční činnost
Webové prezentace - za použití RS nebo individuální SW řešení
Grafické návrhy, zpracování a grafické manuály
Propagační a reklamní materiály a předměty
Katalogy a letáky – tištěné i elektronické verze
 

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

Management

Online marketing

zpět SLUŽBY

 


PŘEDNÁŠKY

WORKSHOPY

KOUČOVÁNÍ

Kdo jsem

Žiji tady a teď. V přítomném okamžiku. Přináší mi Bohatství, Radost, Štěstí, Úspěch, Peníze. Každý můžeme mít, co si přejeme, co chceme. Stačí udělat hlavní věc: Začít žít v přítomosti. Nežít v minulosti „Co kdyby…“, ani v budoucnosti „Až budu …“.
Nabízím Vám pomoc a podporu. Aby jste se to naučili, jako já.

Kontakt

+420 608 844 006

zlatko@zlatko.cz

www.zlatko.cz